Op deze pagina vindt u informatie over Langerak (ZH), het kerkgebouw, het orgel en de predikantenlijst.

Langerak

Langerak, in de Alblasserwaard gelegen langs de rivier de Lek, is een dorp met oude papieren! In de 13e eeuw was er reeds een belangrijk gebouw gevestigd: het "Huis te Langerak", een groot middeleeuws kasteel met vier torens en een slotgracht. De naam Langerak heeft te maken met de rivier de Lek. Ter hoogte van Langerak ligt de rivier over enkele kilometers in een rechte lijn en de schepen konden daar "een lang rak" varen. De bewoners van het kasteel hadden dit gegeven in hun naam verwerkt en zo leefde er in de tweede helft van de 13e eeuw ene Gijsbert van Langerak op het kasteel. Samen met Arnoud van Liesveld gaf hij aan het naburige Nieuwpoort in 1283 stadsrechten.

De naam Liesveld komen we weer tegen in de voormalige naam van de gemeente. Liesveld bestond, behalve uit Langerak en Nieuwpoort, uit nog twee andere gemeentes: Groot-Ammers en Streefkerk. Langerak maakt sinds 2013 deel uit van de gemeente Molenwaard.

Het huidige Langerak kenmerkt zich door lintbebouwing langs de dijk en een kern ongeveer 300 meter ten westen van het kerkgebouw. Vooral "langs de dijk" is het kenmerkende slagenlandschap goed te zien; sloten die ongeveer in een rechte hoek met de dijk liggen en diep de polder inlopen. Langerak heeft ongeveer 2.000 inwoners.

Kerkgebouw en orgel

Het kerkgebouw in Langerak is n van de oudste kerken in Nederland. Het koor van de kerk dateert uit de 14e eeuw, de toren uit de 15e eeuw en het tussenliggende schip dateert uit de 16e eeuw. Na de 16e eeuw is er niets wezenlijks meer gewijzigd aan de buitenkant.

Het gebouw verkeert in een zeer goede staat. De laatste restauratie van het gebouw vond plaats in 1969 en het interieur is ook in deze tijd opgeknapt. In het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw zijn er, op last van de monumentenwacht, klimhaken op het dak aangebracht om de veiligheid van de inspecteurs van de monumentenwacht te waarborgen. Medio 2015 is het voegwerk aan de toren vervangen.

Het kerkgebouw staat onderaan de Lekdijk. Het adres is:
Lekdijk 151
2967 GH Langerak (ZH)

Meer informatie over het Pels en van Leeuwen orgel vindt u hier

Predikantenlijst
Naamlijst van predikanten die de Hervormde Gemeente van Langerak hebben gediend.

1605-1619 Petrus Valkius
1620-1622 Johannes Pistorius
1622-1637 Nicolaas Stochius
1638-1639 Wilhelmus Abbesteeg
1640-1660 Regnerus Halma
1662-1673 Franciscus Emanuel de Moraaz
1675-1683 Johannes le Secq
1684-1694 Henricus Wagardus
1694-1724 Adrianus Brouwer
1725-1725 Gosunus 't Gilde
1727-1737 Laurentius de Haan
1737-1754 Wilhelmus Koolhaas
1754-1787 Wilhelmus van der Burgt
1788-1793 Dirk Willem Muijderman
1794-1805 Danil Matthias Haack
1805-1808 Alexander de Koning
1809-1811 Petrus Wilhelmus van den Broek
1811-1815 Hendrik van Heiningen
1816-1820 Gualtherus Doedes
1821-1824 Jan Emanuel Steinigeweg
1825-1829 Hendrik Kampheuve Greving
1829-1834 Jacob Bachiene
1834-1838 Lucas Odelius Reijerkerk
1839-1841 Theodorus Bussingh de Vries
1842-1846 Rixtinus Arnoldus Soetbroot Piccardt
1846-1849 Abraham Deemont
1849-1856 Johannes Eliza Steenbakker Moulyon Loysen
1856-1860 Franciscus Dionysius Johannes Morrees
1860-1863 Lodewijk Overman
1864-1867 Jacob Cornelis Boon
1867-1871 Pieter Knuttel
1875-1877 Gerhard Nijhuis
1879-1882 Willem van den Berg
1885-1888 Samuel Verhoeff
1893-1894 Willem Willems
1897-1901 Philippus Fredericus Faber
1902-1907 Frederik Wachter
1908-1910 Arnoldus van Griethuysen
1911-1920 Johannes Jacobus Kloots
1927-1929 Henry Govert van den Hoek
1936-1939 Johannes Slok
1939-1942 Frits Jacobus Sinke
1942-1946 Arie den Hartogh
1946-1949 Berend Haverkamp
1950-1954 Willem Hermanus van Kooten
1958-1962 Willem Balke
1963-1968 Cornelis Snoei
1969-1976 Berend Schroten
1976-1982 Wijnand Gijsbert Sonnenberg
1983-1990 Jan van Belzen
1990-1995 Marius van Duijn
1996-2001 Cornelis Gerrit Visser
2001-2006 Bastiaan Frans Bakelaar
2007-2012 Teunis Theodoor Johannes Pleizier
2014-2021 Marnix Willem Westerink
2022-        Jan Hogenhout